Etnološko istraživanje o migracijama narodne nošnje

U sklopu projekta, stručnjaci kulturnog sektora provest će etnološko istraživanje o migracijama narodne nošnje projektnog područja, katalogizirali i digitalizirali elemente narodnih nošnji te izradili inovativnu publikaciju sa interaktivnim QR kodovima. Ova publikacija će sadržavati detaljne opise narodnih nošnji, krajeva, običaja, namjena i slično uz dodatak profesionalnih fotografija i interaktivnih QR kodova koji omogućavaju prikaz video i audio sadržaja.