Naziv projekta: OUT OF THE BOX
Akronim projekta: OOB
Broj: 101099712
Poziv: CREA-CULT-2022-COOP
Vrijednost projekta: 202.345,00 €
EU sufinanciranje: 80%
Nositelj projekta: Udruga Kultivator
Partneri projekta: KUU Veseli Međimurci, Čakovec
HKD Pomurje, Lendava
Hrvatski klub Augusta Šenoe, Pečuh

Projekt ima za cilj zaštititi i promovirati kulturnu baštinu Međimurja kroz katalogizaciju i digitalizaciju elemenata narodnih nošnji, izradu inovativne publikacije s interaktivnim QR kodovima i dizajniranje 3D replika odabranih nošnji koje će biti korištene za izradu virtualnih eksponata. Suradnja sa našim partnerima iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske osigurava da će projekt donijeti dobrobit za cijelu regiju.

Projekt “OUT OF THE BOX” sufinancira Europska unija u okviru programa Kreativna Europa – potprogram Kultura uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Čakovca.

 

Novosti.