Projektom je unaprijeđena profesionalnost Udruge Kultivator zaposlenjem dva člana koji su prošli program osposobljavanja. Oni su ojačali kapacitete u financijskom upravljanju i prikupljanju sredstava. Također, održane su komunikacijske radionice za predstavnike organizacija civilnog društva u Međimurskoj županiji. Cilj radionica bio je poboljšanje komunikacijskih vještina s ciljanim skupinama, povećanje vidljivosti organizacija i programa/projekata u medijima te jačanje lokalne zajednice.

Projekt se provodio u partnerstvu s Međimurskom županijom i Općinom Nedelišće.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. -2020. Europskog socijalnog fonda, Poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Provedba projekta započela je 23. prosinca 2021. godine, a trajat će do 23. lipnja 2023., ukupno 18 mjeseci. Maksimalan iznos prihvatljivih troškova je 376.710,82 HRK, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog u iznosu od 320.204,20 HRK (85%) te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske iz državnog proračuna RH u iznosu od 56.506,62 HRK (15%).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge Kultivator.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr  www.strukturnifondovi.hr

Radionice.

Javni nastup, Komunikacija s institucijama, Krizno komuniciranje, Odnosi s medijima i Korištenje društvenih mreža su bile teme na radionicama koje su održane za predstavnike organizacija civilnog društva. Sudionici su usvojili osnove kriznog komuniciranja i shvatili važnost pripreme i aktivnosti tijekom krize. Također su stekli vještine izrade komunikacijskog plana za interno i eksterno komuniciranje u kriznim situacijama. Naučili su pisati pozive, priopćenja i izjave za medije, kao i održavati press konferencije i druge javne događaje radi podizanja svijesti i veće vidljivosti svojih organizacija. Na jednoj od radionica obrađena je tema korištenja društvenih mreža kao kanala komunikacije, alata za praćenje analitike i osnovnih elemenata oglašavanja. Sudionici su također dobili upute o pripremi za javni nastup, neverbalnoj komunikaciji i strukturiranju sadržaja kako bi se uspješno predstavili u medijima i drugim situacijama gdje moraju prezentirati rad svoje Udruge i programe/projekte. Radionica “komunikacija s institucijama” pružila je korisne informacije o pravilnom pripremanju službenih dopisa i izradi završnih izvješća za programe financirane iz javnih izvora.

Pogledajte edukativni video nastao po završetku radionica

Slike

Sve radionice.