Snaga volje – Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec pohađaju djeca s težim razvojnim teškoćama čija edukacija i rehabilitacija zahtijevaju profesionalni angažman različitih struka – od edukacijskih rehabilitatora, logopeda, preko psihologa i pedagoga do medicinskog osoblja te ostalih stručnih suradnika. Razgovarali smo s djelatnicima Centra, dok je ravnateljica Dragica Benčik iznijela viziju nove zgrade, što je zasad još uvijek nedosanjan san svih koji rade i borave u ovoj ustanovi.