Snaga volje – Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu

MURID – Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu pruža stručnu podršku djeci rane dobi, njihovim roditeljima i obiteljima, kao i edukaciju te senzibilizaciju okoline i javnosti na specifične potrebe obitelji i djece s razvojnim i socijalnim rizicima na području Hrvatske. U tijeku je izgradnja Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu na području općine Pribislavec, koji je zamišljen kao regionalni i nacionalni model intersektorske suradnje i objedinjenog pristupa roditeljima zabrinutima za razvoj svog djeteta, o čemu razgovaramo s ravnateljicom Silvijom Pucko.