Snaga volje – Prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim Romima

„Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim Romima u Međimurskoj županiji“ provodi se u osnovnim školama Kuršanec i dr. Ivana Novaka Macinec te romskim naseljima Kuršanec i Parag. Ciljanu skupinu čine učenici 7. razreda te njihovi roditelji, kao i mladi u riziku te oni koji su ispali iz sustava obrazovanja. O projektnim aktivnostima razgovaramo sa stručnjacima iz Međimurske županije, Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Centra za socijalnu skrb Čakovec, Policijske uprave međimurske te Osnovne škole dr. Ivana Novaka Macinec.